Gülendamın Renkleri (Osmanlı Türkçesiyle) pdf oku

Gülendamın Renkleri (Osmanlı Türkçesiyle)
Bu eser Gülendamın Renkleri adlı eserin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış hâlidir.  Metinlerin yazımında son dönem imlâsı yerine alanın önemli dilcilerinden Şemseddin Sâmî’nin Kâmûs-ı Türkî sözlüğünün yaygın imlâsı tercih edilip eski metinlerin okunması ve anlaşılmasına âşinâlık kazandırılmaya çalışılmıştır. Arabî, Fârisî ve Türkî kef çeşitleri de ayrı ayrı işaretlerle gösterilerek okuyucunun okuma hızına katkı sağlamak hedeflenmiştir.
سلویگل قان طوغمش شاهین
گل اندامڭ رنكلری
أویكو
 
گوزلری بو دنیایە قپالی آما روحی گوزللكلرە، رنگارنك بر شعرلی أورنە قاپو آرالایان گل اندامڭ حكایەسنی اوقویەجقسڭز بو كتابدە. دویغولرڭ شعردن أل آلەرق بتیملندیگی ایچدنلكلی بر حكایە آتموسفرندە گنچ قیزلرڭ قدرندن، یاشلیلغڭ دڭەییملە ییللانمش آغیر حزنندن، متینلری بر قارت پوستال غریلگندە قاپلایان استانبول منظرەلری أشلگندە یاشانان عشقلردن، روحندەكی ایچ صیزیلری رسملرینە آقتاران ایلك گنچلكلە بزەلی سرین و ایلیق دوشلردن، قیردە كندی قدرینی آرایان گنچ آداملردن، اینجە و رنكلی دوشلرندن ییلدیزلر، آیدینلقلر، اوموتلر طوپلایان قیریلغان قیزلردن، گوگرجین بسلەین آداملردن، حضور أولرندن حزن دوشیرن یالڭزلقلردن حكایەلر دە اكلەیەجكسڭز داغارجغڭزە. أڭ نهایت آدم اوغلی و حوا قیزینڭ ایچلی و درین قدرینی یوغون و یاشانمش كدرلرلە متینلرە طاشییان سلویگل قان طوغمش شاهینڭ بو ایلك لیریك حكایەلر طوپلامنی، ۲۰۱۰لی ییللرە طانیق اولدیغمز بوگونڭ دنیاسندە دونوب یڭیدن و ایچسللشدیرەرك اوقومق، سزی شو جملەنڭ قاپوسنە گتیرەجكدر:
“و صوڭ سوزی هپ آلین یازیسی سویلر…”
كتابنی یڭیدن و تازە بر حكایەجی بیلینجیلە اوزاتیور یازار. آل دییور. یاز دییور. اوقو دییور. آڭلاتدیغم سنڭ حكایەڭ. هپمزڭ حكایەسی. هر برمزڭ طوقناقلی حزنلرلە طوقودیغی و رسم ایتدیگی، یورك صیزلاتان، گوڭل گنیشلەتن، انسانلغمزڭ، انسان اولوشمزڭ حكایەسی…
 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir