İslam Hukukuna Göre Daru’l-Harbde Faiz Tartışmaları pdf oku

İslam Hukukuna Göre Daru’l-Harbde Faiz Tartışmaları
Klasik ve çağdaş dönem hukukçuları arasında tartışılan dâru’l-harbde faiz mevzusu, günümüzde hususen gayr-i müslim ülkelerde ikamet eden Müslümanların zihninde bir istifham teşkil ettiği muhakkaktır. Pratik hayattaki geniş etkisine rağmen, hassaten çağdaş dönem akademik literatürde gerektiği kadar yer edinememiş olan bu mevzunun, fıkıh
literatüründe yine ihtilafın söz konusu olduğu dâru’l-İslâm, dâru’l-harb ve İslâm iktisâdının karmaşık meselelerinden biri olan faiz kavramlarıyla ilgili olması, şüphesiz mevzu hakkındaki ihtilafın seviyesini etkileyen faktörlerdir. Diğer yandan konunun hem hukukî hem de sürekli değişime uğrayan siyâsî ve iktisâdî yönlerinin mevcut olması, meselenin karmaşık yapısını arttırmaktadır.
 
Gerek konuyla ilgili ihtilafın mevcut oluşu ve gerekse mevzunun etraflıca bilinmemesinin, Müslümanların iktisâdî hayatında önemli ölçüde bir belirsizliğe sebebiyet verdiği dâru’l-harbde faiz muamelelerine ilişkin, müslümanların zihnindeki fikrî karmaşaya cevap arama gayesinin bir ürünü olarak kaleme alınan bu eser, mevzuyla ilgili klasik ve son dönem hukukçularının görüşleri hakkında okuyucuya etraflı bir değerlendirme imkanı sunmaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir