Kars Halkevi ve Faaliyetleri pdf oku

Kars Halkevi ve Faaliyetleri
Kars Halkevi ve etkinlikleriyle ilgili şimdiye kadar yalnızca birkaç makale yayınlandı. Biz de bu alanda var olduğuna inandığımız eksikliğe katkı sağlamak için “Kars Halkevi”ni çalışmamızın öznesi kabul ettik. Kars Halkevi’nin örgütlenişini, komitelerin faaliyetleri, yayınlarını, I. ve II. Dönemi bir bütün olarak ele alarak arşiv malzemeleriyle incelemeye karar verdik.

Çalışmada öncelikle Türk Ocakları’nın kuruluşu ve yıkılışı, sonra da halkevi düşüncesinin ortaya çıkışı, faaliyetleri ve kapanışı hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Daha sonra tezin asıl kısmı olan Kars Halkevi’nin I. dönem örgütlenişi ve komite çalışmaları, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Kars Gazetesi ve ilk dönem halkevi yayını olan Doğuş Dergisi’nden yararlanılarak incelenmeye çalışıldı. Diğer bölümde ise Kars Halkevi’nin 1962 yılında ikinci defa açılışı, faaliyetleri ve 1980 yılına kadar olan dönemde faaliyetleri ele alındı. Bu kısımda özellikle II. Dönem halkevi yayını olan Karseli Dergisi’nden yararlanıldı. Üçüncü kısımda Kars Halkevi yayınlarını incelenerek genel bir değerlendirme yapıldı. Ayrıca her iki derginin indeksi çıkarıldı, halkevine ait fotoğraf ve belgelerin ekler kısmında verilmesi uygun görüldü.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir