Kızık Boyu (Cilt:2 Türkiye Kızıkları) pdf oku

Kızık Boyu (Cilt:2 Türkiye Kızıkları)
Milletleri millet yapan temel unsurların başında ırk, tarih, dil, kültür, din yer alır. Maddi, manevi değerlerle bütünleşen bu unsurlar yaşanıp, yaşatılarak o milletin günlük yaşantısına girer ve o milletin dünya milletleri arasındaki yerini belirler.
24 Oğuz boyuna mensup Türkmen aşiretleri şunlardır: Alayuntlu, Avşar (veya Afşar) Bayat, Bayındır, Beğdili, Büğdüz, Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Kızık, Yazır, Yüreğir.
Kızıklar, Adana’dan Tunceli’ne, Afyonkarahisar’dan Sinop ve Kayseri’ye kadar uzayan coğrafyayı, diğer Türkmen topluluklarıyla beraber yurt tutan önemli bir Türkmen boyudur. Gaziantep-Kahramanmaraş-Adıyaman ara bölgesindeki Oğuz Boyları ile ilgili köy köy ve oba oba çok detaylı çalışmamızı, bir eser haline getirmiş ve Kızık Boyu’nun nüfus çoğunluğu nedeniyle, bu eseri “KIZIK BOYU Cilt: 1 (Karataş Kızıkları)” adı ile kitaplaştırmıştık.
Bu elimizdeki eserde ise; 1997 yılından beri, illeri ABC sırasıyla tek tek ele aldık ve detaylı bir şekilde inceledik. Türkiye’deki Kızık köylerinin büyük çoğunluğuna gittik, gördük, inceledik ve resimledik. İnsanlarına konuk olduk, hikâyelerini dinledik, tanıdık, tanıştık. Tanıdıkça yakınlaştık, yakınlaştıkça ısındık ve sevdik. Diğer illerdeki Kızık köyleri ile benzerliklerini gördük ve bu bilgimizi kendilerine açıkladık. Farklılıkların sebeplerini araştırdık. Boy özelliği olarak genel yapının ortak değerlerinin taşındığını öğrendik ve sevindik. Yani Türkiye’deki Kızıklar’ın geniş alan çalışmasını gerçekleştirdik ve onlar için ana kaynak kitabını oluşturmaya çalıştık.
Bu nedenle bu eserimize “KIZIK BOYU Cilt: 2 (Türkiye Kızıkları)” adını vermeyi uygun bulduk. Bu eserde Dünya Kızıkları’nı da genel olarak ele aldık. Allah bize ömür verirse Dünyadaki bütün Kızıkları ülke ülke detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz eserin çalışmasına da yavaş yavaş başladık.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir