Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ (Ciltli) pdf oku

Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ (Ciltli)
Tarih yazıcılığı geleneği, Süryânî literatürünün seçkin bir parçasıdır. Süryânî tarihçiler, kaleme aldıkları historiyografik karakterli metinlerde; Ortadoğu, Anadolu ve eski İran ülkesi gibi coğrafî sahaların siyasî, sosyal, iktisadî, kültürel ve özellikle dinî geçmişi hakkında önemli bilgiler vermişler, Süryânîlerin tarihi için olduğu kadar Bizans, Sâsânîler, Emevîler, Abbasîler, Selçuklular ve Haçlı Kontlukları gibi devletler ve hanedanlar açısından da büyük kıymet taşıyan kayıtlar nakletmişlerdir.   
 
Süryânî tarih yazıcılığını ve önde gelen Süryânî tarihçiler ile çalışmalarını tanıtmayı amaçlayan bu eser, Ortaçağ’ın muhtelif tarihlerinde ve manastırlarında Süryânî ruhbanlar tarafından üretilmiş sekiz kroniğin de açıklamalı tercümelerini içermektedir. Bu tercümelerin genel olarak Geç Antikçağ ile ilgilenen araştırmacılar için önemli bir boşluğu dolduracağı umut edilmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir